Vinden van een huisarts is een opgave in Schelle

Eind 2023 bereikte na het trieste overlijden van Dr. Marc Gooris het aantal actieve huisartsen in Schelle een driest dieptepunt. Naast ons oprechte medeleven wensen wij zijn naasten alvast heel veel sterkte toe. 

Huisartsen uit de omliggende gemeenten zetten intussen alle zeilen bij om de tekorten mee op te vangen. Een enorme operatie gezien ook in de omliggende gemeenten de cijfers bloedrood kleuren als we het aantal huisartsen bekijken in verhouding tot de inwonersaantallen. 

Via de website van de Huisartsenkring HAK-Schelde-Rupel vind je alvast alle nodige info indien je op dit ogenblik zelf nog op zoek bent naar een huisarts. 

Maar ook als thuisverpleegkundigen merken we dat het acute tekort tot erg vervelende situaties kan gaan lijden. Patiënten hebben vaak het gevoel dat ze in de koude blijven staan en er geen oplossing te vinden is voor de verdere opvolging van hun gezondheidstoestand. En zolang die patiënt geen huisarts meer heeft is ook voor ons het uitvoeren van noodzakelijke verpleegtechnische handelingen waarvoor een voorschrift van een arts noodzakelijk is een vervelende zaak. 

En net vanuit dat probleem ontstond het idee om met enkele verpleegpraktijken in de vorm van een consortium de handen in elkaar te slaan en onze hulp aan te bieden aan de Schelse huisartsen. We gingen op gesprek bij de burgemeester en verantwoordelijke schepenen dewelke op hun beurt een vergadering organiseerde met de huisartsen van Schelle en enkele vertegenwoordigers van de huisartsenkring. 

Een eerste stap werd daarmee alvast gezet. Onze bijdrage op multidisciplinair gebied kan misschien geen bergen verzetten, toch is naar ons gevoel elke extra patiënt die geholpen kan worden een stap in de goede richting. En dat is alvast graag gedaan.