• Thuisverpleging nodig ?
  • De referentie in de Rupel-regio
  • Contacteer ons vrijblijvend voor meer info
  • 0496/13.68.76.
Home » Hoe werken wij

Waarvoor kan u ons contacteren ? 

 

Alle nomenclatuur die door het RIZIV is omschreven behoort tot onze mogelijkheden.

 

Van hulp bij het wassen en kleden tot inspuitingen en wondverzorgingen ... met een ruime ervaring in zowel thuisverpleging als in de ziekenhuisverpleging behoren ook de meer technische verpleegkundige taken zoals pijnpompen plaatsen en vervangen , intra veneuze perfusies plaatsen en opvolgen , TPN , plaatsen en verzorgen van maag- / blaassondes , palliatieve zorgen , ... tot onze mogelijkheden.

Al de zorgen die bij u als patiënt door ons worden verleend gebeuren op voorschrift van een arts.

 

Wel is het zo dat wij strikte regels opgelegd krijgen vanuit het RIZIV. Belangrijk voor u is te weten dat alleen zorgen kunnen worden uitgevoerd die vallen onder de erkende nomenclatuur. Uw arts is hiervan normaal gezien op de hoogte .

Zorgen die niet tot de door het RIZIV nomenclatuur behoren worden door uw ziekenfonds niet vergoed en kunnen dus onmogelijk door ons team worden uitgevoerd. 

Indien voorschriften moeten worden verlengd of aangepast, brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte of regelen dit rechtstreeks met uw arts.

 

Hoeveel kost de verzorging ? 

 

Al onze verpleegkundigen zijn geconventioneerde verpleegkundigen. Dit wil zeggen dat wij werken aan de door het RIZIV voorgeschreven tarieven.

Aangezien wij afstand doen van remgelden en volledig onder het derde-betalersysteem werken dient u dus niets aan ons te betalen.

Alle verleende zorgen worden rechtstreeks en door ons gefactureerd aan uw mutualiteit. U betaalt dus zelf niets. Het enige wat we hiervoor naast het doktersvoorschrift nodig hebben is een klever van uw mutualiteit.

Om de zorgen binnen het derde betaler systeem te registreren zijn wij vanaf 01/10/2017 verplicht om bij elk bezoek van onze verpleegkundige de identiteitskaart van de patiënt uit te lezen. Op deze manier gebeurt een elektronische registratie van het bezoek. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de identiteitskaart van de patiënt voorafgaand aan elk bezoek klaar te leggen.

 

Planning van het zorg moment

 

Wij doen ons uiterste best om rekening te houden met alle noden van elk van onze patiënten. Bij de opstart van de zorg zullen wij u steeds in samenspraak met u als patiënt een richtuur geven in de vorm van een tijdslot. ( bijvoorbeeld tussen 09.00 en 10.30 ). Wij hebben spijtig genoeg niet de mogelijkheid al onze afspraken op een concreet tijdstip uit te voeren. Hiervoor zijn wij te veel afhankelijk van verschillende factoren die het verloop van onze rondes kunnen beïnvloeden.

Ook wensen ( u wil bijvoorbeeld graag langer uitslapen ) behoren tot de mogelijkheid , maar hiermee kan uiteraard alleen rekening worden gehouden als de planning op de ronde het toe laat.